Om ImCred Patent AB

ImCred Patent AB

ImCred Patent AB är ett konsultföretag specialiserat på immaterialrättslig (IP) strategisk och juridisk rådgivning inom life science området, med ett starkt fokus på amerikansk lagstiftning, särskilt IP-frågor i gränslandet mellan patentlagstiftning och regulatorisk lagstiftning. Företaget grundades av Ann-Sofie Sternås 2010. ImCred Patent kan förutom den egna kompetensen erbjuda ett stort internationellt nätverk av de bästa IP-juristerna, investerare samt CRO’s.

Ann-Sofie Sternås

Ann-Sofie Sternås är auktoriserat Europapatentombud (European Patent Attorney) och är även auktoriserad inför den svenska patentmyndigheten. Med över 30 års erfarenhet av IP/patentfrågor inom läkemedelssektorn, varav nära 20 år som in-house attorney inom läkemedelsindustrin  (Astra/AstraZeneca, Pharmacia), så har Ann-Sofie skaffat sig en bred och djup kompetens kring vad som är viktigt när man skall designa och bygga en stark IP-position kring sitt projekt och blivande kommersiella produkt.

Under merparten av sin yrkesverksamma tid har Ann-Sofie jobbat med IP-frågor ur ett globalt perspektiv. ”Under mina nåstan 20 år i ”big pharma” hade jag förmånen att få jobba med IP-frågor i alla faser av ett läkemedelsprojekt – från den tidigaste forskningsfasen och hela vägen  fram till marknad, samt det som sker när man väl lanserat ett läkemedel – och utifrån de flesta vinklar såsom externa samarbeten, due diligence arbete, avtal, frågor kring parallelimport m.m. I nästan 10 år hade jag även förmånen att kunna skaffa mig erfarenhet av patentkonfliktarbete för ett flertal s.k. block-buster drugs, vilket givit mig en ovärderlig kunskap och inblick i vad som är viktigt när man skall skapa en adekvat IP-position kring en blivande produkt.”

Under åren 2012-2016 var Ann-Sofie anställd på investmentbolaget Karolinska Development AB, vilket givit henne god insikt och förståelse för de frågställningar som mindre life science bolag ställs inför, liksom de utmaningar och möjligheter som en investerare ställs inför.  Ann-Sofie är specialiserad på IP strategiska frågeställningar med ett starkt fokus på amerikansk lagstiftning, särskilt IP-frågor i gränslandet mellan patentlagstiftning och regulatorisk lagstiftning.

Utan en stark immaterialrättslig position såsom ett adekvat patentskydd, säkerställande att man inte begår patentintrång samt en mängd olika aspekter kring avtalsfrågor, så är det mindre troligt att det går att attrahera en investerare till sitt projekt. Och detta i sin tur riskerar att bra projekt som borde ha förtjänat finansiellt stöd riskerar att gå förlorade, dessvärre många gånger pga. bristfällig strategi samt alltför ofta pga. av att de immateriella tillgångarna hanteras av personer utan IP-juridisk kompetens. Det är alltså väldigt många pusselbitar som inte bara behöver falla på plats, utan de måste dessutom falla på plats på rätt ställe, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt i ett projekt. Att låta en person utan formell IP-juridisk utbildning skriva patentansökningar, utlåtande om patentintrång eller ett patents giltighet/ogiltighet kan förstöra ett projekt för evigt.

”Jag brinner för att få bidra till att skapa en stark IP-position kring nya uppfinningar och att se projekt ta form för att avancera mot nästa fas i utvecklingskedjan. Jag ser till helheten ur det IP-strategiska och legala perspektivet för en framtida läkemedelsprodukt… med ett framtida marknadsperspektiv. För mig är bara det bästa resultatet gott nog. Och när det blir dags för en due diligence, då gäller det att saker och ting har hanterats på ett legalt korrekt sätt redan från ett projekts begynnelse. Och om man är så lyckosam så att ens projektet resulterar i ett nytt läkemedel som blir en storsäljare på marknaden, så kommer de patent som skyddar produkten att ifrågasättas av i första hand generikabolag som vill börja sälja sina ”Copycats”. Av dessa skäl är det viktigt att man har hanterat IP-frågorna på ett korrekt sätt redan från början , då allt som sagts och gjorts bakåt i tiden kommer att genomlysas med lupp.”

Behöver du/ni professionell rådgivning, hjälp med hantering av era IP-aktiviteter, avtalsfrågor, due diligence m.m. så hjälper jag gärna till!

Välkomna att kontakta mig så berättar jag gärna mer vad jag och ImCred Patent kan erbjuda i form av rådgivning, support, IP- tjänster och annat-allt utifrån era/ditt behov.